• Zwroty i reklamacje

Zwroty

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

Wraz ze zwracanym przedmiotem należy przesłać dowód zakupu (paragon) oraz wypełniony formularz odstąpienia od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy

Adres wysyłki zwrotów:

Temar Sp. J.

Inwestorów 12

39-300 Mielec

tel. 17 250 81 42

 

Reklamacje

 

Jeżeli przedmiotem reklamacji są uszkodzenia przedmiotu powstałe podczas transportu podstawą rozpatrzenia reklamacji jest spisanie formularza - protokołu szkody z przewoźnikiem. 

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem: reklamacje@lampy-temar.pl

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 

- datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 

- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 

- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 

- zdjęcie protokołu szkody spisanego w obecności kuriera (w przypadku, gdy uszkodzenie nastąpiło podczas transportu).

- wypełniony formularz zgłoszenia reklamacyjnego

Formularz zgłoszenia reklamacyjnego

W miarę możliwości prosimy o dołączenie fotografii przedstawiającej defekt, ułatwi to dalsze postępowanie reklamacyjne. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.