• Zwroty i reklamacje

Zwroty

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

Wraz ze zwracanym przedmiotem należy przesłać dowód zakupu (paragon) oraz wypełniony formularz odstąpienia od umowy.


Do paczki prosimy załączyć poniższy formularz 

Formularz odstąpienia od umowy

Możliwe jest też bezpośrednie odesłanie zamówienia na adres:

Temar Lighing Sp. z o.o.

Inwestorów 12

39-300 Mielec

tel. 17 250 81 42

sklep@lampy-temar.pl

 

Reklamacje

 

Jeżeli przedmiotem reklamacji są uszkodzenia przedmiotu powstałe podczas transportu podstawą rozpatrzenia reklamacji jest spisanie formularza - protokołu szkody z przewoźnikiem. 

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem: reklamacje@lampy-temar.pl

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 

- datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 

- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 

- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 

- zdjęcie protokołu szkody spisanego w obecności kuriera (w przypadku, gdy uszkodzenie nastąpiło podczas transportu).

- wypełniony formularz zgłoszenia reklamacyjnego

Formularz zgłoszenia reklamacyjnego

W miarę możliwości prosimy o dołączenie fotografii przedstawiającej defekt, ułatwi to dalsze postępowanie reklamacyjne. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.